Free Joomla Template by Discount Justhost

Oekosem®

Oekosem rotacioni kultivator u jednom prohodu vrši pripremu zemljišta za redovnu i postrnu setvu. Obrada zemljišta se obavlja u trake (strip till). U obrađenom delu (40% parcele) stvaraju se idealni uslovi za nicanje i u najsušnijim godinama. Neobrađeni deo (60%) čuva vlagu i štiti zemljište od erozije. Sa dodatnim elementima za đubrenje i setvu ostrvaruju se ogromne uštede u gorivu, đubrivu i amotizaciji mehanizacije jer se priprema zemljišta, đubrenje i setva obavlja u jednom prohodu.

Kompanija Baertschi, od 1883 godine sa sedištem u Hisvilu razvija i proizvodi mašine sa ciljem obezbeđivanja visokih  prinosa u poljoprivredi uz minimalne troškove proizvodnje. Pomoću Baertschi mašina, svi farmeri obavljaju poslove u polju na način koji smanjuje troškove, postiže bolji kvalitet proizvoda dugoročno i na taj način dostižu veći profit. Kukuruz, Šećerna repa, uljana repica se u Švajcarkoj već 25 godina proizvode sa strip til tehnologijom-pouzdano visoki prinosi - minimalni troškovi-sačuvana struktura zemljišta bez erozije.

Brošura PDF verzija

Tehničke karakteristike:

Tip  4R700 4R700 6R500 6R750 8R375
Broj redova 4 4 6 6
Radni zahvat (cm) 280 300 300 450 300
Razmak između redova (cm) 70 75 50 50 37,5
Radna dubina grubera (cm) 20-35 20-35 20-35 20-35 20-35
Radna dubina freze (cm) 7-15 7-15 7-15 7-15 7-15
Broj obrtaja PTO (o/min) 1000 1000 1000 1000 1000