Free Joomla Template by Discount Justhost

YTO GRUPA je vodeći Kineski proizvođač poljoprivredne i građevinske mehanizacije. Fabrika zapošljava preko 30.000 ljudi. Kapacitet prizvodnje je ogroman; kažu da na svakih 5 minuta sa linije izađe jedan gotov traktor.

Traktori se proizvode po tehnologiji FIATAGRI-a. Ovi Kineski FIAT-i osavremenjeni i redizajnirani predstavljaju hit na svetskom tržištu. Od 2004. pa do danas u eksploataciju je Agrovojvodina poslala preko 2.000 traktora samo na domaći teren. Pokazali su se kao jeftini, jednostavni (bez elektronike), štedljivi sa masivnom konstrukcijom i velikom izdržljivošću u svim uslovima rada. 

       YTO-354 (35 KS)
 
 

 

 
      YTO-454 (45 KS)
 
 
      YTO-504 (50 KS)

 

 
     YTO-554 (55 KS)
 
 

 

 
      YTO-X804 (80 KS)
 
 
      YTO-X904 (90 KS)

 

 
   YTO-X1204 (120 KS)
 
 
   YTO-X1304 (130 KS)

 

O YTO GRUPI

U Kineskoj provinciji Henan, tačnije gradu Luoyang nalazi se sedište YTO GRUPE osnovane 1955. godine. Tih godina vlada iz Pekinga šalje sve najbolje inženjere iz Kine i SSSR-a sa zadatkom da se proizvede traktor, a u cilju unapređenja poljoprivrede. Prvi traktor lansiran je 20. jula 1958. godine. Radi se o prvom kineskom traktoru guseničaru pod nazivom Dongfanghong 54. Traktor se koristio u poljoprivredi, građevini, vojsci i pokazao je izuzetne rezultate, tako da se uz više nadgradnji i dan danas proizvodi. Prvi traktor točkaš Dongfanghong 28 proizveden je 1965. godine. Proizvodio se do 1979. i to u 63.109 primeraka. YTO uspostavlja saradnju sa FIAT-om i kupuje licencu 1985 godine.

 

 

 

Od tada pa do danas ovaj proizvođač beleži kontinuirani rast iz godine u godinu. YTO GRUPA postaje 100% vlasnik McCormick fabrike menjača 2011. Poseduje brojne sertifikate o usklađenosti standarda, sopstvenu laboratoriju za ispitivanje traktora kao i pojednih sklopova u raznim uslovima. Danas se YTO traktori mogu naći širom azijskog, evropskog i američkog tržišta.