Menu Close

KLIMA UREĐAJ NOVA OPCIJA YTO-A DO 50 KS

Uskoro će klima uređaj biti dodat u široku paletu dodatne opreme naših traktora YTO – 404, 454 i 504. Mikroklimatski faktori u kabini traktora u mnogome utiču na kvalitetan i udoban rad. Osim prašine, promaje, prevelike vlažnosti, temperatura vazduha izrazito utiče na rad traktoriste. Ulaže se veliki trud da se obezbedi povoljna, kvalitetna i funkcionalna mikro klima u traktorima sa montažne linije iz Novog Sada. Već sada imamo izrađena dva prototipa, koji se ispituju. Osim moguće nabavke novog traktora sa klima uređajem, biće moguće ugraditi klimu u postojeći traktor YTO – 404, 454 ili 504.