Menu Close

AGROMA CHERRY 2020

AGROMA CHERRY 2020

Kombajn za višnju AGROMA CHERRY 2020, prema ispitivanjima u konkretnim proizvodnim uslovima u berbi višanja, zamenjuje više od 800 radnika, odnosno berača na dan.

Kako radi kombajn za berbu višnje pogledaj na videu, a ostali detalji te čekaju u tekstu ispod.

USLOVI ZA MEHANIZOVANO BRANJE VIŠNJE

Kako bi se ostvarila pravilna mehanizovana berba, zasadi voća treba da budu prilagođene gustine, visine i oblika stabala. Razmak između redova treba da bude minimum 4 m, razmak stabala u redu 1,5 do 2 m, na kraju reda potreban je prostor od 6 m za zaokretanje kombajna. Visina stabala sa krošnjom do 3,5 m, pri čemu panj treba da je oko 60-70 cm od površine zemlje bez grančica.

TRAKTOR ZA VUČU

Za mehanizovanu berbu višanja, šljiva i maslina vučenim kombajnom AGROMA CHERRY 2020 potreban je traktor čija je minimalna snaga 80 KS (59 kW), pogon 4WD, sa creaper-om (pužne brzine) odnosno traktor treba da postigne visok broj obrtaja motora pri brzinama kretanja od 0,5-1,0 km/h.

SISTEM RADA KOMBAJNA ZA VIŠNJU

Kombajn vučen traktorom ulazi u red pri čemu stabla nailaze na vertikalne uređaje “češljeve” koji vrše ubiranje plodova (rotiranjem i vibriranjem).

Sistem za automatsko vođenje kombajna se uključuje nakon 1-2 m od ulaska u red i isključuje se na kraju reda. Uključivanje i isključivanje sistema za automatsko vođenje kombajna vrši rukovaoc mašine iz kabini traktora.

Plodovi padaju na sabirnu platformu i dalje se usmeravaju na horizontalnu transportnu traku u obliku beskonačnog elevatora sa prihvatnim posudicama. Sa horizontalne trake plodovi idu na kosu transportnu traku gde struja vazduha pod pritiskom iz ventilator vrši čišćenje (oduvavanje) zaostalih primesa peteljki plodova, grančica, listova i sl.

Prečišćeni plodovi sa kose transportne trake padaju u ambalažu (male gajbice ili boks palate) koje se nalaze na radnim platformama sa obe strane kombajna. Za rad na radnim platforamama potrebna su minimalno 2 radnika, po jedan sa svake strane.

KOMBAJN ZA VIŠNJE CENA

Hoćete da pogledate kombajn uživo, razmenite iskustva oko berbe višnje, želite ponudu, konsultaciju itd. slobodno nas pozovite.

KOMBAJN ZA VIŠNJE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 Dužina  8.250 mm
 Širina  3.000 mm
 Visina  3.400 mm
 Masa  4.830 kg
 Broj redova istovremene berbe  1
 Broj vertikalnih češljeva  2
 Učinak  od 0,2 do 0,4 ha/h
 Koefeicijent korisnosti berbe  95%
 Radna brzina  od 0,5 do 1 km/h
 Maksimalan nagib terena  10%
 Broj platformi za smeštaj radnika  2
 Nosivost radnih platformi  500 kg
 Radni pogon  hidraulični
 Količina ulja u hid. sistemu  120 l
 Tip hidrauličnog ulja  HYDROL 46
 Radni pritisak  Od 10 do 11 Mpa
 Dozvoljena radna temp. ulja  80° C
 Potrebna snaga traktora  80 KS (59 kW)