Menu Close

LEMKEN OptiQuick

podešavanje lemken plugova obrtača

Precizno podešavanje pluga je presudno da se habanje materijala i potrošnja goriva održe na minimumu. LEMKEN je još davno uvideo problematiku komplikovanog “štelovanja” pluga i posledice koje ono donosi. Iz tog razloga je razvio neprevaziđeni OptiQuick sistem za podešavanje pluga, koji se koristi na svim tipovima nošenih LEMKEN plugova.

Optiquick omogućava brzo i lako podešavanje zahvata prve brazde i usklađivanje linije vuče traktora i otpora pluga, čime se štedi vreme i smanjuju troškovi.

Kako se plug podešava  pomoću OptiQick sistema?

Kada ste podesili radni zahvat plužnog tela i pretplužnjake, pripremili trakrtor i zakačili plug, potrebno je da podesite zahvat prve braze.

podešavanje lemken plugova obrtača

Za tu namenu se koristi OptiQuick spoljno vreteno (pozicija 1 slika 1 ili vreteno ofarbano u žuto na ostalim slikama)Okretanjem spoljašnjeg navojnog vretena izaberete željeni zahvat prve brazde. Kada podesite prvu brazdu, linija vuče i otpora još nije usklađena jer ne prolazi kroz tačku centra zadnje osovine, skraćeno CZO (linija je označena crvenom bojom na slici). Rezultat toga je kosa vuča koja u ovom primeru teži da traktor odvuče van oranja. Što je linija udaljenija od tačke CZO spreg sila je veći, a samim tim i potrošnja goriva, habanje elemenata pluga, pneumatika traktora itd.

Lemken OptiQuick

Za dalje “štelovanje” pluga, odnosno za usklađivanje linije vuče traktora i otpora pluga koristi se unutrašnje vreteno (pozicija 2 slika 1 ili vreteno ofarbano crvenom bojom na ostalim slikama). Ako traktor teži da skrene u oranje onda vreteno treba produžiti okretanjem dok se linija ne uskladi. Ukoliko traktor beži iz brazde na ledinu onda unutrašenje vreteno treba skraćivati sve dok se linija vuče i otpora ne prođe kroz tačku CZO.

Ono što je najbitnije u ovom procesu je da uprkos podešavanju linije vuče, ne dolazi do promene prethodno podešenog zahvata prve brazde.

Pravilno naštelovan plug Lemken

Tačka LV označava tačku vuče gde se presecaju zamišljene produžne linije donjih podiznih poluga traktora.

Tačka OV označava tačku otpora vuče pluga koja se nalazi u centru pluga.

Tačka CZO predstavlja sredinu zadnje osovine traktora

Preuzmi besplatno šemu za pravilno podešavanje pluga u samo 16 koraka