Menu Close

LEMKEN Rubin 12

Rubin 12

LEMKEN Rubin 12 je kompaktna tanjirača koja omogućava dublju kultivaciju, može da se uporedi sa gruberom jer tanjirača Rubin 12 može da radi na dubini do 20 cm.

Rubin 12 je pogodan za obradu strništa i za primarnu obradu. Tanjirača obavlja posao u jednom prohodu i u najtežim uslovima ekstremno teških zemljišta, sa puno žetvenih ostataka kao što su kukuruzišta itd.

Mnogi korisnici Rubina 12 koriste tanjiraču i za pripremu pred postrnu setvu.

Intenzivno mešanje

2 reda nazubljenih konkavnih diskova prečnika 736 mm omogućava da Rubin 12 intenzivno mrvi zemlju i meša sa žetvenim ostacima, ujednačeno po celom profilu do dubine od 20 cm.

Rad bez bočne vuče

Veličina i raspored velikih nazubljenih konkavnih diskova serije Rubin postavljaju nove standarde u performansama kompaktnih tanjirača.

Simetričan raspored diskova u svakom redu omogućava rad bez bočnog pomeranja tanjirače, čak i pri velikim radnim brzinama i pri nagnutim terenima.

Simetričan raspored diskova u oba reda omogućava rad bez bočnog povlačenja, čak i pri vožnji na nagibu.

Bez gušenja i pri velikim brzinama

Posebno zakrivljeni nosači diskova obezbeđuju maksimalan razmak između diskova. Ovo sprečava gušenje, zajedno sa blagim pomeranjem srednjih diskova.

Preporučene radne brzine su preko 12 km/h, a mogu biti i više u zavisnosti od snage traktora i uslova rada. Jedno je sigurno, gušenja u radu neće biti kolika god da je radna brzina.

Specifični uglovi diskova

Ugao diskova od 20° prema zemljištu obezbeđuje optimalno prodiranje tanjirače na zadatu radnu dubinu bez obzira koliko je zemljište teško i da li su uslovi sušni.

Nagnut položaj u pravcu kretanja za 14° i 16° omogućava obradu po celoj širini radnog zahvata.

Savršeno ravnanje zemljišta

Udarna drljača iza prvog reda diskova obezbeđuje intenzivno mešanje i drobljenje, dok drljača za nivelisanje iza drugog reda obezbeđuje optimalnu raspodelu zemljišta i savršeno nivelisanje.

RUBIN 12 – tehničke karakteristike

 Model Broj diskova Radni zahvat (m) Transportna širina (m) Težina bez valjka(kg) Potrebna snaga (KS)
 Rubin 12/300 U 18 3 3 2046 190
 Rubin 12/350 U 18 3,5 3,5! 2141 220
 Rubin 12/400 U 22 4 4! 2616 250
 Rubin 12/400 KUA 22 4 3 4402 250
 Rubin 12/500 KUA 30 5 3 5257 300
 Rubin 12/600 KUA 34 6 3 6100 370
 Rubin 12/700 KUA 42 7 3 6630 440

Rubin 12 U -> nošena tanjirača, fiksni ram

Rubin 12 KUA -> polunošena tanjirača, hidraulično sklopiv ram

Rubin 12 video

Pogledaj i Rubin 10

Kratke tanjirače Rubin 10 sa prečnikom diska od 645 mm. Radni zahvat od 3 do 12 m, za traktore od 140 do 500 KS.

Pogledaj i Heliodor 9

Heliodor 9/400 K

Kompakna tanjirača Lemken Heliodor 9 sa prečnikom diska od 510 mm. Radni zahvati od 2 do 16 m za traktore od 90 do 640 KS.