Menu Close

LEMKEN Karat 9

Poljoprivrednici koji planiraju unapred, prepoznali su prednosti jednog savremenog kultivatora, odnosno teškog setvospremača (grubera) LEMKEN Karat 9 za čitav niz operacija na obradi zemljišta, bilo da je reč o malim radnim dubinama za suzbijanje korova ili većim dubinama za popravku strukutre zemljišta. Quick change omogućava brzu i laku zamenu radnih organa kojih ima 7 različitih vrsta, pa se kultivator može koristiti u širokom dijapazonu. Sa razmakom od 28 cm između radnih organa dobija se dobro izmešan ceo profil na dubini od 5 do 8 cm, a usmerivači su takvog oblika da obezbeđuju ravnomerno mešanje zemljišta sa minimalnim utroškom snage. Paralelogramski mehanizam obezbeđuje automatsko podešavanje dubine konkavnih diskova i valjaka.

Tehnički podaci

 Radni organi kruto vezani za ram
 Model Karat 9 / 300
 Broj radnih organa 11
 Razmak između radnih organa (mm) 27
 Razmak između pooprečnih greda (mm) 70
 Radni zahvat (m) 3
 Transportna širina (m) 3
 Težina (bez valjaka) (kg) 850
 Snaga traktora (KS) 130 – 150